Znajdujesz się: STRONA GŁÓWNA » Rolkowe VR

Rolkowe VR


PNEUMATYCZNY WIBRATOR ROLKOWY VR

 • wysokie siły odśrodkowe i duże amplitudy wibracji
 • brak biegu następczego
 • bezstopniowa regulacja
 • nie wymaga obsługi konserwacyjnej
 • umiarkowane zużycie powietrza
 • smarowanie mgłą olejową
 • prosta konstrukcjaWibrator rolkowy typu VR jest wyposażony w stalową rolkę, która wiruje po oszlifowanych bieżniach, powodując powstawanie wysokich sił odśrodkowych i wi­bracji o dużych amplitudach. Zarówno sama stalowa rolka, jak też wykonane metodą kucia matrycowego i oszlifowane bieżnie zostały utwardzone do 62 HRC, co pozwoliło uzyskać umiarkowany stopień zużywania się ich powierzchni, a tym samym zapewnić długi okres eksploatacji wibratora.

Zanieczyszczone środowisko pracy lub lekko zanieczyszczone sprężone po­wietrze nie mają wpływu na prawidłowość działania urządzenia. Wibrator VR jest urządzeniem samooczy­szczającym się, niewymagającym obsługi konserwa­cyjnej i pracuje w pozycji pionowej przy zasilaniu sprężonym powietrzem z niewielką zawartością oleju.

Seria VR - Rolkowe - Aluminium - Minimalne smarowanie - Wysoka częstotliwość - Duża amplituda

SYMBOL CZĘSTOTLIWOŚĆ
SIŁA
ZUŻYCIE
CIĘŻAR

(1/min.)
(N)
(l./min.)
(kg)
VR 17 40 000 1 690 200 0,300
VR 29 38 000 2 910 250 0,300
VR 47 29 000 4 740 325 0,700
VR 78 26 000 7 850 550 0,900
VR 97 18 000 9 730 850 2,100

Wartości zmierzone bez obciążenia przy ciśnieniu 6 barów. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Materiały:
 • korpus: aluminium anodowane
 • rolka: stal utwardzona do 62 HRC
 • bieżnie: stal utwardzona do 62 HRC
 • pokrywa: stal nierdzewna
 • oś: stal nierdzewna

Wszystkie wibratory są urządzeniami w pełni nadającymi się do przerobienia na surowce wtórne.

Warunki użytkowania:
 • maks. temperatura otoczenia: 90°C
 • maks. ciśnienie powietrza: 6 barów

Zakres dostawy:
 • Wszystkie wibratory są dostarcza­ne wraz z łącznikiem węża i tłumi­kiem dźwięków.

Wibrator rolkowy VR znajduje zastosowanie w na­stępujących gałęziach przemysłu:

 • mechaniczny transport i przemieszczanie
 • dozowanie i przesiewanie
 • przemysł opakowaniowy
 • chemiczny, farmaceutyczny
 • spożywczy i paszowy
 • huty i odlew­nie
 • przemysł budowy maszyn
 • przemysł budowlany
 • roboty kamieniarskie i roboty ziemne
 • instalacje klimatyzacyjne i odpylające
 • instalacje do spopielania od­padów
 • instalacje do nakładania powłok proszkowych
 • i wiele wiele innych